„MYŚLĄC Z WOJTYŁĄ…” – PAPIEŻ FRANCISZEK

Fragment debaty z cyklu „Myśląc z Wojtyłą…” poświęconej osobie Papieża Franciszka (Warszawa, 15.01.2014)

  

 

Dodatkowe informacje