VI Niedziela Zwykła (12.02.2017)

"Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj." (Mt 5,17-37)

 

"Przychodzisz do Boga, tak jak my dzisiaj. Niesiesz coś, masz coś do ofiarowania. Masz takie poczucie, że możesz temu Bogu coś na tym ołtarzu położyć, ale w tym momencie kiedy się do tego ołtarza zbliżasz, to doświadczasz władzy Boga nad sobą. On Ci mówi: nie, nie możesz teraz podejść. Nie możesz, bo tam jest ktoś, z kim Ci było nie po drodze. Tam jest ktoś, kto ma cokolwiek przeciw Tobie. Więc najpierw idź i pojednaj się z nim i przyjdź. Pan Bóg chce przyjąć nasze dary. To jest jeden z wielkich jego wyrazów miłości. Bóg chce przyjmować dary, które mu przynosimy, ale nie chce ich przyjmować od braci, którzy są podzieleni. I to jest niesamowite, że na tym kawałku drogi do ołtarza można doświadczyć tej władzy Boga nad sobą. I to w ten sposób, że to nie jest jakiś zewnętrzny przymus. Pan Bóg się na nas nie obraża, tylko on nas uzdalnia wewnętrznie, żebym poszedł prosić o pojednanie. Żebym poszedł prosić o wybaczenie. Niezależnie od tego jaki jestem na co dzień hardy i że słowo przepraszam przychodzi mi najtrudniej ze wszystkich słów. Ale właśnie na tej drodze kiedy dochodzę Bóg mi to pokazuje, że mogę pójść, że mogę powiedzieć przepraszam, mogę powiedzieć: proszę wybacz. To jest to doświadczenie jak wiara w Boga czyni nas wspólnotą."

Posłuchaj całej homilii

 

bgr Mt517 37 VI niedz zwykla ml 520x

Dodatkowe informacje