O Biskupie

Bp Grzegorz Ryś pochodzi z Krakowa. Urodził się 9 lutego 1964. W dzieciństwie często grał z kolegami w piłkę, do tej pory można oglądać „niepowtarzalne” mecze z udziałem biskupa np. w czasie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, w których corocznie od wielu lat bierze udział. Lubi jeździć na rowerze: w 2010 r. pielgrzymował na rowerze do Santiago de Compostela z okazji Roku Jubileuszowego św. Jakuba.

Jeszcze przed pójściem do seminarium był członkiem Ruchu Światło-Życie i animatorem. Po święceniach kapłańskich (22 maja 1988) przez rok pracował na parafii w Kętach, by później powrócić na studia na Wydziale Historii Kościoła - tutaj uzyskał doktorat i habilitację. Jest specjalistą od historii średniowiecza, posługuje się łaciną, angielskim i językiem włoskim.

Przez kilka lat był dyrektorem Archiwum Metropolitalnego na Wawelu, a przez ostatnie 4 lata przed nominacją na biskupa był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i Przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce. Pracował jako komentator pielgrzymek Jana Pawła II, a w trakcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II był jednym z członków komisji historycznej działającej przy Trybunale Rogatoryjnym.

Wykłada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu.

Od szeregu lat związany jest z neokatechumenatem. Szczególnie ceni sobie obecność małych wspólnot w Kościele, w których jest możliwość głębokiego przeżywania wiary, a człowiek nie jest anonimowy. Zawsze bliska sercu biskupa była sprawa powołań kapłańskich, formacja kapłanów, ekumenizm oraz dialog między chrześcijanami oraz pomiędzy religiami.

28 września 2011 odbyła się konsekracja biskupia ks. Grzegorza Rysia. Już jako biskup został szefem Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Jak sam podkreśla, najważniejsze dla biskupa pomocniczego jest bycie z ludźmi w parafiach, szczególnie wśród rozmaitych wspólnot i ruchów kościelnych. W wywiadach, konferencjach czy rekolekcjach podkreśla, że w wierze najważniejsze jest osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Jest autorem i współautorem wielu książek. Często głosi rekolekcje dostępne (dzięki uprzejmości zagorzałych słuchaczy) do odsłuchania na stronach internetowych.

W posłudze biskupiej towarzyszy Mu zawołanie Virtus in infirmitate” - „Moc w słabości”

 

Więcej informacji dotyczących biskupa Grzegorza można znaleźć na stronie Archidiecezji Krakowskiej oraz na stronie Wikipedii

Dodatkowe informacje