Spotkanie autorskie z bp. Grzegorzem Rysiem poświęcone książce „Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią Kościoła” zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie i Wydawnictwo Znak. Wzięli w nim udział prof. Jacek Purchla, prof. Krzysztof Stopka oraz ks. prof. Jacek Urban, a rozmowę poprowadził Marek Zając. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2016 roku w Sali Portretowej Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 w Krakowie.

Additional information