Z prawdziwą radością i pełnym przekonaniem zapraszam do lektury książki o. Lecha Dorobczyńskiego.

Książka jest skierowana przede wszystkim do Młodego Czytelnika (choć z pożytkiem przeczyta ją każdy) – wyrosła ze spotkań (zwłaszcza rekolekcyjnych) z Młodymi, jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, które w ich trakcie padły; już samo to jest cenne, że Rekolekcjonista słyszy pytania, nie tylko je stawia (od razu zresztą na nie odpowiadając z wysokiej nieomylności ambony…).

Tematy – podstawowe: Eucharystia, spowiedź, wiara... I słusznie! Bo takie dziś właśnie padają pytania. I taki winien być – wychodzący im naprzeciw – przekaz: prosty w treści i w formie, nie uchylający się (gdy potrzeba) od świadectwa. To niewątpliwy atut książki – ale z rzędu takich, które mogą działać także przeciw niej: mówiony język – przyjazny (ale przede wszystkim dla Młodego Odbiorcy), pozwalający sobie na dynamiczne skróty, odbijający niesystematyczność refleksji. Wszystko to jednak przemawia za autentycznością przekazu, który nie ma ambicji pełnego (ale i równie chłodnego) „wykładu wiary”, lecz jest próbą wzbudzenia życia z życia. Oby!

+ Grzegorz Ryś

Additional information