Powołanie w Kościele

Osobiste spotkanie z Bogiem ..... 7
Wiara jest zawsze przed nami ..... 9
Bóg wybiera to, co małe ..... 12
Upodobnić się do Chrystusa ..... 17
Testament z krzyża ..... 21
Kościół – rana boku Chrystusowego ..... 25
Duch wolności – wspólnota i wieża Babel ..... 29
Duch wolności – tajemnica ognia ..... 40
Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi ..... 46
Duchowość męczennika ..... 55
Kościół jest nam zadany ..... 68
Dorosłość w wierze ..... 79
Na co zasługujemy, czego potrzebujemy ..... 84

Radość spotkania – Maryja i Elżbieta

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła ..... 93
Błogosławiona między niewiastami ..... 95
Rozpoznać czas nawiedzenia ..... 98
Bóg mówi do mnie ..... 101
Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych ..... 106
Chcieć ..... 111
Duch Święty zstąpi na Ciebie ..... 116
Słowo Boże potrzebuje ciała ..... 119
Być hojnym wobec Boga ..... 122

Marta, Maria i Judasz

Bóg chodzący od domu do domu ..... 131
Marta, czyli postawa sługi ..... 134
Maria, czyli prawdziwy uczeń ..... 140
Modlić się czy działać? ..... 148
Maria i Judasz – kult a posługa ubogim ..... 153

Skarby Kościoła

Królestwo Boże jest w nas ..... 159
Trzy dary Dobrego Pasterza ..... 164
Eucharystia tworzy Kościół ..... 178
Posłuszeństwo ..... 184
Bóg jest tym, który służy ..... 189
Uzdrawiająca siła modlitwy ..... 195
Chrystus – Lekarz Doskonały ..... 199
"Kto jest moim bliźnim?” ..... 202

Misja wspólnoty

Śladami Jezusa ..... 209
Idźcie na cały świat ..... 215
Los Ewangelii jest w naszych rękach ..... 217
Jakie uczynki mamy spełniać? ..... 221
Czcić Boga bezinteresownie ..... 223
Nie doczekać sukcesu ..... 238
Samuel i Heli ..... 244

Grzech w objęciach miłosierdzia

Bóg jest wierny ..... 251
Patrzeć na Boga i zmieniać siebie ..... 253
Zaproszeni na ucztę ..... 256
Grzech drogą do Jezusa ..... 262
Bóg, który daje wolność ..... 269
Kim jest faryzeusz? ..... 273
Nikogo nie nazywajcie ojcem ..... 277
Nie bądźcie jak obłudnicy ..... 282
Lęk przed pójściem za Chrystusem ..... 287
Grzesznica – przebaczenie i miłość ..... 294
Ananiasz i Safira, czyli grzech, który zabija ..... 300

Additional information