Nagranie pochodzi ze strony tyniec.tv
(3.04.2017)

Homilia

  Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62  J 8,1-11

  

 

Additional information