Nagranie pochodzi ze strony DA przy kolegiacie św.Anny w Krakowie

Nauka 1: Jan Chrzciciel wskazuje na Tego, który jest Mocny

Flp 4,4-7  Łk 3,10-18

 

Nauka 2: Powołanie Szymona na ucznia

Łk 5,1-11

 

Nauka 3: Piotr uznaje Jezusa jako Zbawiciela

Mt 14,22-33

 

Nauka 4: Szymon i uczniowie spożywają posiłek ze Zmartwychwstałym Jezusem

J 21,1-22

 

 

Additional information