Nagranie pochodzi ze strony DDA w Krakowie
 
Na podstawie poniższych rekolekcji powstała książka "Stało się słowo"
 

Homilia: Słowo staje się życiem

  Łk 3,1-6

 

Homilia 1: Przykuty do słabości

  Łk 5,17-26

 

Nauka 1: Płonący krzew

  Wj 3,13-15

 

Homilia 2: Logika łaski

  Łk 1,26-38

 

Nauka 2: Grzech, który zabija

  J 8,21-58

 

Homilia 3: Jarzmo wiary

  Mt 11,28-30

 

Nauka 3: Znak dla świata

  Ap 1,4-8

 

 

Additional information