Nagranie udostępnione przez Ordynariat Polowy WP

Homilia 1: Uważaj jak słuchasz

  Łk 8,16-18

 

Homilia 2: Kto jest moim krewnym

Łk 8,19-21

 

Homilia 3: Powołanie Mateusza, miłosierdzie

Mt 9,9-13

 

 

Additional information