Homilia: Śmierć Baranka - odrzucenie Boga

Wj 12,46   Zach 12,10-13,1   J 19,31-37

  

 

Additional information