Nagranie pochodzi ze strony Bliżej!Mocniej!Więcej!

Homilia: Powołanie do Ewangelizacji

Lb 11,25-29   Mk 9,38-48

 

 

Additional information