Nagranie udostępnione przez CDM Archidiecezji Lubelskiej

Nauka : Właściwe rozumienie charyzmatów

J 4,1-42   1Kor 12

 

Doświadczenie ewangelizacji Krakowa i odpowiedzi na pytania

 

 

Additional information