Nagranie pochodzi ze strony DA Wieczernik (24.04.2013)

Homilia: Nasze powołanie to dać Słowu Bożemu swoje ciało

  Dz 12,24 -13,5a

 

Nauka: Słowo, które nas przerasta to nie zadanie ale obietnica

  Łk 5,1-11

 

Pytania i odpowiedzi: Uciekać od krzyża tak długo jak to możliwe

 

 

Additional information