Strona zakonu Salezjanów w Krakowie

Homilia: Diakonat powołaniem do służby

  2 Kor 12,1-10  Mt 6,24-34

 

 

Additional information