Homilia: Wejść w konfrontację ze złem poprzez modlitwę, wyjść z Dobrą Nowiną poprzez doświadczenie Paschy

  Łk 9,18-24

 

 

Additional information