Nagranie pochodzi ze strony Telewizji LUMEN (20.04.2013)

Nauka: Potrzebne świadectwo życia, które rodzi pytanie

  Rz 10,8-10

 

 

Additional information