Nagrania zarejestrowane przez pielgrzymów (6-11.08.2013)

Nauka1: Wiara setnika

  Łk 7,1-10

 

Homilia: Wiara Kananejki

  Mt 15,21-28

 

Nauka2: Wiara grzesznicy w domu faryzeusza

  Łk 7,36-50

 

Nauka: Encyklika Lumen Fidei

  Łk 11,1-4  Lumen Fidei

 

Nauka3: Wiara Weroniki i Jaira

  Łk 8,40-56

 

Nauka4: Wiara trędowatego Samarytanina

  Łk 17,11-19

 

Nauka5: Wiara Bartymeusza

  Łk 18,31-43

 

Rozważania: Droga Krzyżowa w oparciu o Psalm 16

  Ps 16

 

Nauka: Przeprośna Górka - wiara tak mała jak ziarnko gorczycy wystarczy aby wykorzenić swój grzech i wybaczyć grzech bratu

  Łk 17,1-10

 

Nauka6: Wiara czterech niosących paralityka

  Łk 5,17-26

 

Nauka: Encyklika Lumen Fidei (grupa nowohucka)

  Łk 11,1-4  Lumen Fidei

 

 

Additional information