Nagranie udostępnione przez radio nowohuckie.pl (14-16.11.2013)

Celebracja wieczorna 2: Jestem ochrzczony to znaczy jestem posłany

  Mt 28,1-10.16-20

 

Celebracja wieczorna 3: Jest rzeczywistość gdzie każde dobro trwa

  Łk 21,5-19

  

 

Additional information