Poniższe nagrania zostały udostępnione przez internetowe radio nowohuckie.PL  Dziękujemy !!!

  


Forum Ewangelizacyjne CCC :

Całą Ewangelię – Całe Ciało – Całemu światu

(14-16.11.2013, Kraków Mogiła)

Forum było refleksją nad ewangelizacją, refleksją dokonaną w postawie uczniostwa. Jak mówił bp Ryś, Forum „podjęło temat w Polsce dopiero raczkujący, a mianowicie skrzyżowanie ewangelizacji z ekumenizmem”. Biskup dzielił się także takim doświadczeniem z Forum: „Podczas Eucharystii na Forum rozdawałem komunię i podszedł prezbiteriański pastor z palcem na ustach, tak jak podchodzą małe dzieci po błogosławieństwo. Wiem, że to człowiek, który ma w sobie olbrzymie pragnienie jedności. Tym gestem powiedział: będę stał przy ołtarzu tak blisko, jak tylko się da, aż przyjdzie czas, że będziemy mogli komunię przyjąć razem. Natychmiast po liturgii otrzymałem esemesa od jednego z księży, który napisał: ‘Ojcze, życzę ci, abyś dożył tego czasu, że będziesz mógł mu udzielić nie tylko błogosławieństwa’”. (rozmowa z bp. Rysiem – Ekumenizm sobie przysnął)


 

 

Andrzej Sionek - Rozpoczęcie

 

Kard. Stanisław Dziwisz - Powitanie

 

bp Grzegorz Ryś - Powitanie

 

ks. dr Peter Hocken - Dobra Nowina o Królestwie, Jaki jest kerygmat, który głosimy?

 

Jose Prado Flores - Kontekst i fazy głoszenia: Ewangelizacja, kerygmat i mistagogia. Ewangelizacja – katechizacja

 

Jose Prado Flores, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr Peter Hocken, Pastor Ulf Ekman, ks. Artur Godnarski - Panel dyskusyjny

 

Pastor Ulf Ekman - Uzbrojeni mocą z wysoka. Dary duchowe w Ewangelizacji. Głoszenie w mocy Ducha

 

ks. dr Grzegorz Strzelczyk - Czy opłaca się ewangelizować? W trosce o nowy klimat teologiczny

 

 

 

Pastor Ulf Ekman - Kiedy Duch Święty zstąpi na was będziecie moimi świadkami. (Dz 1,8)

    

ks. dr Peter Hocken - Prawdziwie Bóg jest między wami obecny (1Kor 14,25)

 

bp Grzegorz Ryś, ks. dr Peter Hocken, Pastor dr Ulf Ekman, ks. prof. Łukasz Kamykowski, Bruce Clewett - Panel dyskusyjny

 

Bruce Clewett - Osobiste powołanie do ewangelizacji

 

Pastor Ulf Ekman - W tej samej łasce, wobec tych samych zadań. Czego jako katolicy i protestanci możemy się od siebie nauczyć?

 

Colin Symes – Świadectwo

 

bp Grzegorz Ryś - Celebracja wieczorna - Odnowienie przymierza chrzcielnego

 

Pastor Ulf Ekman - Celebracja wieczorna - Nawróćcie się, a otrzymacie Ducha (Dz 2,38)

 

Celebracja wieczorna - Odnowienie przymierza chrzcielnego (całość)

 

 

 

Andrzej Sionek - Wprowadzenie

 

bp Sandy Millar - Stawanie się sługami świata. Świat w poszukiwaniu Kościoła, czy Kościół w poszukiwaniu świata?

 

bp Edward Dajczak - Jakiej wspólnoty Kościoła oczekuje świat? Wezwania ze strony współczesnych areopagów

 

Donald Turbitt, bp Edward Dajczak, Stefano Gennarini, bp Sandy Millar - Panel dyskusyjny

 

bp Edward Dajczak - Nowy kontekst posługi kapłańskiej. Wyposażanie świętych do posługi

 

ks. Antoni Miciak - Świadectwo

 

Donald Turbitt - Wiara obecna w miejscu pracy – posługa w miejscu pracy

 

bp Grzegorz Ryś - Celebracja wieczorna - Idąc głoście

 

Celebracja wieczorna - Idąc głoście (całość)

 

Additional information