Nagrania zarejestrowane przez internetowe radio Fos-Zoe (22.02.2014)

Nauka: Od „Evangelii nuntiandi” do „Evangelii Gaudium” – wyzwania i inspiracje

 

Homilia: Piotr - skała

  1 P 5,1-4  Mt 16,13-19

 

Additional information