Nagrania udostępnione przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek (13-22.09.2006)
Na podstawie materiału z części rekolekcji powstała książka 'Ecce Homo'.

Nauka 1: Obraz

  2Kor 3,12-18

 

Nauka 2: Ecce Homo

  J 19,1-7

 

Nauka 3: Mandrola (Migdał)

  1Kor 1,22-24  J 19,7-11

 

Nauka 4: Serce

  1J 4,7-21

 

Nauka 5: Król

  J 18,33-19,16

 

Nauka 6: Pokuta i Pojednanie

  2Kor 5,17-6,2

 

Nauka 7: Kapłan

  Iz 52,13-53,12

 

Nauka 8: Obraz i Podobieństwo

  Kol 1,9-20

 

Homilia 1:

  Łk 6,20-26

 

Homilia 2: Wywyższamy miłość, która została odrzucona a pozostała miłością

  Lb 21,4b-9  J 3,13-17

 

Homilia 3:

  J 19,25-27

 

Homilia 4:

  Łk 6,43-49

 

Homilia 5:

  Mk 8,27-35

 

Homilia 6:

  Łk 2.41-52

 

Homilia 7:

  Łk 7,11-17

 

Homilia 8:

  Łk 7,31-35

 

Homilia 9:

  Mt 9,9-13

 

Homilia 10:

  Łk 10,25-37

 

 

Additional information