Nagranie udostępnione przez siostry albertynki (02.06.2014)

Homilia: Zesłanie i przyjęcie Ducha Św. - owoc Paschy

   Dz 19,1-8  J 16,29-33

 

Nauka

   1Kor 12,1-31

 

 

Additional information