Nagranie zarejestrowane i udostępnione przez radio  (17.07.2014)
Ewangelizacja na barce

Nauka: Ewangelizacja dokonuje sie "jeden do jeden"

   Dz 8,26-40

  

Świadectwo - o.Bogdan Kocańda : jestem w tym do czego jestem wezwany

  

 

Additional information