34 Piesza Pielgrzymka Krakowska (6-11.08.2014)

34 Piesza Pielgrzymka Krakowska 01

34 Piesza Pielgrzymka Krakowska 2

34 Piesza Pielgrzymka Krakowska 3

 

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Konferencja 1: "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego"

   Mk 6,32-44

  

Konferencja 2, cz.1: "Począł się z Ducha Św., narodził się z Maryi Dziewicy" 

   Ga 3,26-4,7

  

Konferencja 2, cz.2: "Począł się z Ducha Św., narodził się z Maryi Dziewicy" 

  

Konferencja 3, cz.1: "Umęczon pod Ponckim Piłatem, umarł i pogrzebion"

   Mk 14,22-25

  

Konferencja 3, cz.2: "Umęczon pod Ponckim Piłatem, umarł i pogrzebion"

  

Konferencja 4: "Trzeciego dnia zmartwychwstał"

   1Kor 15,1-22

  

Konferencja 5: "Wstąpił do nieba"

   Mt 6,19-21

  

Konferencja 6: "Przyjdzie sądzić żywych i umarłych"

   Ap 14,6-7

  

Rozważania Różańca: Tajemnice Chwalebne

   Łk 24,33-35  J 14,1-2  1Kor 12,3  Łk 1,48-49  Ap 12,1-2

  

Homilia: Znać Go to niesamowite szczęście (Msza Św. w Bramie Krakowskiej)

   Mt 16,13-23

  

Modlitwa przed Komunią Św (Msza Św. w Bramie Krakowskiej)

  

Nauka: Jeśli spotkaliście Jezusa to nie możecie o tym nikomu nie powiedzieć (Sułoszowa)

   Dz 9,1-22

  

Droga Krzyżowa

  

Homilia: Skandal miłosierdzia (Przeprośna Górka)

   J 8,1-11

  

 

Additional information