Nagrania udostępnione przez Studio Katolik
(3-5.10.2014)
bp Grzegorz Ryś

Homilia: opór wobec tego, co Bóg w nas złożył

Hi 38,1.12-21;40,3-5  Łk 10,13-16

  

Homilia: Bóg jest Ojcem, ten Go poznaje, kto jest dzieckiem

Hi 2,1-3.5-6.12-17  Łk 10,17-24

  

Homilia: historia o Bogu, który jest niezmordowany w docieraniu do człowieka

Mt 21,33-43

  

(Homilie zostały wygłoszone w czasie sesji formacyjnej pt. „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty”. Nagrania konferencji można nabyć poprzez stronę Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie)

 

Additional information