(18.11-18.12.2014)
szpital domowy-aneta zurek-250x172

Homilia: Jezus Chrystus króluje jako sługa

  Mt 25,31–46

  

 

Homilia: Jezus zawierza nam troskę o Jego dom, o Jego krewnych

  Mk 13,33-37

  

 

Homilia: Pocieszcie mój lud

  Mk 1,1-8

  

 

Homilia: Otwarcie się na Boga, otwiera przed człowiekiem zupełnie inną perpsektywę

  Mt 1,18-24

  

 

Zakończenie i list kard. Stanisława Dziwisza

  

 

 

Additional information