(8.12.2014)

Homilia: dycyzja na życie w dziewictwie, to decyzja na płodność, która jest z Ducha św.

  Łk 1,26-38

  

 

 

Additional information