(5-11.01.2015)
 

Homilia: prawda i miłość - doświadczenie i pragnienie (Bazylika Zwiastowania w Nazarecie)

  J 1,43-51

  

Homilia: zachowywać słowo (Bazylika Przemienienia Pańskiego na górze Tabor)

  Mt 2,1-12

 

Homilia: czy ty kochasz MNIE? (Kościół Prymatu Piotra w Tabgha nad Jez.Galilejskim)

  J 21,1-17

 

Homilia: modlitwa i służba (Kościół Łazarza w Betanii)

  J 12,1-11

  

Homilia: nie dać się zaspokoić byle czym (Grota Pasterzy w Betlejem)

  Łk 2,8-20

 

Homilia: złożyć Bogu na ofiarę siebie samego (Bazylika Agonii w Ogrodzie Oliwnym)

  Mk 14,26-50

  

Homilia: Bóg jest miłosierny (Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ein Karem)

  Mk 1,6b-11

 

 

Additional information