Nagranie udostępnione przez stronę jezuici.PL
(28.06.2014)
swiecenia diakonatu i prezbiteratu jezuici

Homilia: oddani posługiwaniu zleconemu przez miłosierdzie

  

 

 

Additional information