(10-12.03.2015)

Nauka 1: Kościół, który jest Ciałem odpowiedzią na obojętność

  1Kor 12,12-27

  

Nauka 2: Gdzie jest Twój brat?

   Rdz 4,1-16

  

Nauka 3: Do miłosierdzia potrzeba mocnego serca

  Jk 5,7-11

  

 

 

Additional information