Nagranie udostępnione przez Studio Katolik oraz Centrum Formacji Duchowej
(17-19.04.2015)
bgr cfd1
 

Homilia 1: Pascha - przejście od chleba do słowa i od słowa do Osoby

  J 6,1-15

  

Homilia 2: Pascha - przejście od obecności panującej do obecności miłującej

  J 6,16-21

  

Homilia 3: Być świadkiem zmartwychwstania

  Łk 24,35-48

  

(Homilie zostały wygłoszone w czasie sesji formacyjnej pt. „Siedem Listów do Kościołów
Księga Apokalipsy”. Nagrania konferencji można nabyć poprzez stronę Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie)

 

 

Additional information