(4.05.2015)

Homilia: wolni od wrogości - dzięki łasce Chrystusa

  Ef 2,8-22  Mt 5,1-12

  

 

 

 

Additional information