Nagranie udostępnione przez Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji (6-9.04.2015)

Homilia 1: W relacji z Bogiem wszystko jest darem, nie nagrodą

  Dz 2,36-41  J 20,11-18

  

Homilia 2: Co mam, to ci daję

  Dz 3,1-10  Łk 24,13-35

  

Homilia 3: Zmienić myślenie, aby zmienić kierunek

  Dz 3,19-20

  

 

 

Additional information