(28.03.2015)

Homilia: Chrystus umarł za mnie, żebym nie żył tylko dla siebie

  J 11,45-57  Ez 37,21-28

  

 

 

Additional information