Nagranie udostępnione przez TV Odnowa
(15.05.2015)

Nauka: Przełożeństwo jest służbą na wzór Jezusa

  1Kor 12,27-31

  

 

 

Additional information