Nagranie udostępnione przez Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji
(21.05.2015)

Homilia w nieszporach: Chwalcie Boga w waszym ciele

  1Kor 6,19-20

 

Nauka: Czy nas interesuje ten, kogo nie ma w kościele?

 

 

 

Additional information