(30.06-03.07.2015)
bgr zembrzyce 400x137

Nauka 1: Słowo - Obietnica

  J 1,19-34

  

Nauka 2: Znajdujemy Boga, który nas znalazł

  J 1,35-51

  

Nauka 3: Jezus - Oblubieniec

  J 2,1-11

  

Homilia 1: Bóg jest miłosierdziem

  Rdz 19,15-29  Mt 8,23-27

  

Homilia 2: Wiara - zaufaniem Jezusowi

  Mt 8,28-34

  

Homilia 3: Posługa jednania

  Mt 9,1-8

  

Homilia 4: Chrystus źródłem świętości i jedności

  Ef 2,19-22

  

 

 

Additional information