Nagranie pochodzi ze strony parafii św. Jana Kantego w Krakowie
(17.06.2015)

Homilia: Miłość do Ojca nie jest przykazaniem - jest odpowiedzią

  Mt 6,1-6.16-18

 

 

 

Additional information