(6-11.08.2015)

Zobacz więcej zdjęć z pielgrzymki

Rozważania różańca: Tajemnice światła - Czy w nas jest gotowość do zmiany?

 

Homilia: Jezus jest Królem na krzyżu

  Mt 16,28

 

Modlitwa przed Komunią: Pragnę poddać się Miłości ukrzyżowanej

 

Konferencja: O encyklice "Laudato Si" - mniej znaczy więcej

  Rdz 2,4-17

 

Droga Krzyżowa: Przyjęcie Krzyża wyzwala nas z ciemności

  Kol 1,12-23

 

Rozważanie z Przeprośnej Górki: Czas pełny obecności Jezusa Chrystusa

  Mk 1,14-15

 

Nagranie bez włoskiego tłumacza

Nauka 1: Jeśli możliwa była przemiana Szawła w Pawła, to jest możliwa przemiana każdego człowieka

  Dz 9,1-22

 

Nauka 2 (cz.1): Radykalna decyzja - radykalna zmiana

  Flp 3,4-14

 

Nauka 2 (cz.2): Radykalizm nawrócenia - zostałem zdobyty przez Jezusa

  Flp 3,4-14

 

Nauka 3: Pierwszy gest nawróconego Pawła - adoracja

  Dz 22,1-16

  

Nauka 4: Bóg odwiecznie postanowił - z miłości

  Dz 26,8-20

 

Nauka 5: Wybranie - okazaniem miłosierdzia

  Rz 8,31-39

 

Nauka 6: Jesteśmy wybranymi naczyniami obecności Jezusa Chrystusa

 

 

 

Additional information