Nagranie zarejestrowane i udostępnione przez Polską Misję Katolicką Little Brompton Oratory Londyn
(9-11.10.2015)

Spotkanie Jezusa z Samarytanką

J 4,1-42

Nauka 1: Jezus jest Bogiem obecnym dla mnie

  

Nauka 2: Jezus chce uleczyć moją niewiarę relacją miłości

 

Nauka 3: Osobiste spotkanie z Jezusem prowadzi do wspólnoty

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Additional information