(31.10.2015)

Homilia: Czy chcesz szczęścia, które ci daje Pan Bóg?

  Mt 5,1-12a

  

 

 

Additional information