Nagranie udostępnione przez Faustyna 2016
(22.11.2015)
bgr 20151122 lagiewnicka22

Homilia:"Nie bijcie się za Jezusa"

  Dn 7,13-14   Ap 1,5-8   J 18,33b-37

 

Pytanie 1: Przejście przez Bramę Miłosierdzia

  Mt 5,3-11  Mt 18,23-35

 

Pytanie 2: Osobiste doświadczenie miłosierdzia

 

Pytanie 3: Sprawiedliwość a miłosierdzie

  

Pytanie 4: Słowo Boże jako niewyczerpane źródło

  

 

Additional information