(28.01.2016)

Homilia: Kochać wszystkich ludzi miłością Ojca

  Mt 5,43-48

  

 

Additional information