Nagranie udostępnione przez Katarzynę Katarzyńską z Redakcji Katolickiej im ks. Andrzeja Baczyńskiego TVP 3 Kraków
(24.01.2016)

bp Grzegorz Ryś
Homilia: Wezwani by ogłaszać wielkie dzieła Pana

  J 4,4-26

  

ks. Roman Pracki
Homilia: Jestem ochrzczony - nie jestem niczyj, nie jestem sam, należę do świętego, powszechnego, apostolskiego Kościoła

  

 

Additional information