(10.02.2016)

Homilia: Pokusa samousprawiedliwienia albo dar bycia sprawiedliwym przez łaskę Boga

  2Kor 5,20–6,3  Mt 6,1-6.16-18

 

 

 

Additional information