Nagranie zrealizowane przez DEON.pl
(8.01.2016)

Komentarz do encykliki "Laudato si"

  

 

 

Additional information