(21-23.02.2016)

Homilia 1: Słowo objaśnia krzyż - relacja miłości przeprowadza przez cierpienie

  Rdz 15,5-12.17-18  Flp 3,17-4,1  Łk 9,28b-36

  

Homilia 2: Znakiem Jonasza jest przepowiadanie w Niniwie – kerygma

  1P 5,1-4  Łk 11, 29-32

  

Homilia 3: Odkrywanie kim Bóg jest, wzywa nas do przekraczania rozmaitych granic

    Łk 11, 29-32

  

 

Additional information