Nagranie udostępnione przez TV Miłosierdzie
(20 i 27.02.2016)

Homilia: Mój trąd Jezusa nie powstrzyma

  Mk 1,40-45  1J 3,17

  

 

 

Additional information