Nagranie zarejestrowane przez Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
(24-25.03.2016)

Wielki Czwartek

Homilia: Odwrócenie porządku - Bóg chce usługiwać człowiekowi

  J 13,1-15

  

Wielki Piątek

Homilia: Odkryć tajemnicę krzyża i adorować krzyż

  J 18,1–19,42

  

 

 

Additional information