Nagranie udostępnione przez Katolicką Grupę Biblijną
(29.01.2016)

Homilia: Zasiej słowo, które dostałeś. Albo przynajmniej chciej zasiać.

  Mk 4,26-34   2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c

 

Pytania:

 

Homilia: Eros i agape

  Łk 4,21-30  1Kor 12,31-13,13

 

Spotkanie otwarte:

 

 

 

Additional information